NDEMA SYSTèM - Ndolam Lyrics | Kamerlyrics
Ndema Systèm

Ndolam

Ndema Systèm

Les Paroles de "Ndolam" par Ndema Systèm

Album: Ndolam (Single)

Année: 2020

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Ndol’ami ooh iyè, son osi banga mba to bunya 
Ndol’ami ayé éé ne t’en va pas éé ooh
A ndol’ami ayé, o sen,i tè mba osi nanga aah
Ndal’ami ayé ne me quittes pas éhh

Ndol’ami ooh iyè, son osi banga mba to bunya 
Ndol’ami ayé éé ne t’en va pas éé ooh
A ndol’ami ayé, o sen,i tè mba osi nanga aah
Ndal’ami son’ ja dé na mba 

Bulu na bulu tè nasi ma kô iyô 
Né ndé muwaso mwa longè lasu 
Tô bè ndé ngubu t’ébè ndé njo, ndolo kasanè mba mô

Bulu na bulu tè nasi ma kô iyô 
Né ndé muwaso mwa longè lasu 
Tô bè ndé ngubu t’ébè ndé njo, ndolo kasanè mba mô

Ndol’ami ooh iyè, son osi banga mba to bunya 
Ndol’ami ayé son saon jan de na mba aah
A ndol’ami ayé, o sen,i tè mba osi nanga aah
Ndal’ami son’ jan dé na mba 

Longè la mumi lé pon ndutu
Muwaso mwa dâ la bunya lé ndé bila 
Tô mpèngèlè mwa bélolo teité oa mô kasanè mba mô ndolo

Longè la mumi lé pon ndutu
Muwaso mwa dâ la bunya lé ndé bila 
Tô mpèngèlè mwa bélolo teité oa mô kasanè mba mô ndolo

A ndol’ami ooh iyè, son osi banga mba to bunya 
A ndol’ami osi diya mba éé, son son ja ndé na mba éé
A ndol’ami ayé, o sen’i tè mba osi nanga aah
Ndal’ami son’ ya dé na mba 

Ndol’ami ooh iyè, son osi mas ééé 
A ndol’ami, kè nasi mônga
A ndol’ami ayé, o sen,i tè mba osi nanga aah
Ndal’ami son’ jan dé na mba 

Son son osi banga pôn mba 
Son son osi diya pôn mba
O jom’i tè mba wèngè, kè mba môn ai mônga éé

Son son losi banga pôn mba 
Son son losi diya pôn mba
Lo jom’i tè mba wèngè, kè mba môn ai mônga éé

Mbana wô a ndolo wèwè èèh
O obi na mba na tôndi pô ndé oa a nuni muna
Mbana wô a ndolo wèwè èèh
O bi na mba na tôndi pô ndé oa a nuni muna

Lo londa mô tengènè mbana mota bénama
Tô nyaka nu si ben mundo loba mw’a namsè eyobwao ooh
A masa ooh nayô nayô éé
Humm you go caching monkey masa ooh sopèsopè éé
Humm you go caching monkey masa ooh na yô nayô éé

Mbana wô a ndolo wèwè èèh
O obi na mba na tôndi pô ndé oa a nuni muna

Mbana wô a ndolo wèwè èèh
O obi na mba na tôndi pô ndé oa a nuni muna

Lo non la môny lo ma dâ tè  ngédi inénga na mota bénama
Tô nyaka nu si ben mundo loba mw’a namsè eyobo ooh
A masa ooh nayô nayô éé
Humm you go caching monkey masa ooh sopèsopè éé
Humm you go caching masa ooh na yô nayô éé

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl