NDEDI DIBANGO - Epapala Lyrics | Kamerlyrics
NDEDI DIBANGO

Epapala

NDEDI DIBANGO

Les Paroles de "Epapala" par NDEDI DIBANGO

Album: It's All Right

Année: 0

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Na kôkô nyingo à Muna ndôki 
Na kôkô nyingo à Muna mboma éé
Epapala ndé ébo mpômè éé
Mba’epapala ndé ébo mpômè éé
Epapala ndé ébo mpômè éé ii
Mba’epapala ndé ébo mpômè éé

Epapala ndé ébo mpômè iih
Mba’epapala ndé ébo mpômè éé
Epapala ndé ébo mpômè mama ooh
Mba’epapala ndé ébo mpômè éé

A muna mbô dâ o mônjô 
Mô na éé yèkèitè o yadi ndé éé
Mban’a muna mbô dâ o mônjô 
Mô na éé yèkèitè o yadi ndé éé

Epapala ndé ébo mpômè iih
Mba’epapala ndé ébo mpômè éé
Epapala ndé ébo mpômè mama ooh
Mba’epapala ndé ébo mpômè éé

A muna mbô dâ o mônjô 
Mô na éé yèkèitè o yadi ndé éé
Mban’a muna mbô dâ o mônjô 
Mô na éé yèkèitè o yadi ndé éé

Na kôkô nyingo à Muna ndôki 
Na kôkô nyingo à Muna mboma éé

Nyôgô a kwala oi sengé ééh
A wa tôpoô oi sengé éé

Na ndé wé nô, na nde wé nô éé
Na ndé wé nô, na nde wé nô éé
Na ndé wé nô, na nde wé nô éé
Na ndé wé nô, na nde wé nô éé

Wokanè mba loko la bobé Esther ooh
O dangwanè mba londô là mpenga Esther ooh
O sambwèlè mba o mundi mwa bato Esther ooh esèlè mba éé

Na ndé wé nô, na nde wé nô éé
Na ndé wé nô, na nde wé nô éé
Na ndé wé nô, na nde wé nô éé
Na ndé wé nô, na nde wé nô éé

Wokanè mba loko la bobé Esther ooh
O dangwanè mba londô là mpenga Esther ooh
O sambwèlè mba o mundi mwa bato Esther ooh esèlè mba éé
A mama ooh, a muna ndôki

A kôkô nika éé
A muna mboma  
A kôkô nika éé, A kôkô nika éé
A kôkô nika éé, A kôkô nika éé

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl