SAMY LOVE - Jaloux Lyrics | Kamerlyrics
SAMY LOVE

Jaloux

SAMY LOVE

Les Paroles de "Jaloux" par SAMY LOVE

Album: Dimension

Année: 2019

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Osi tôndi ébolo ndé o lo tondô munyôsi mwa bélam mundi éé
Samy Love a tombi tè éé, lo diya nyawa mô mbusa éé 
Ndé lo dimbédi nde na bédima bé bèni matoi bé ma senga pôn
A loba oo oa nde na bakè nô longè lami éé

Losi tôndi ébolo ndé o lo tondô munyôsi mwa bélam mundi éé
Samy Love a tombi tè éé, lo diya nyawa mô mbusa éé 
Ndé lo dimbédi nde na bédima bé bèni matoi bé ma senga pôn
A loba oo oa nde na bakè nô longè lami éé

Na jai mba musango ooh 
Na mumbwa nènè bunya bo malanô oo
Na bwésèlè tè éé na muwaso mwa lôndô mu nôngô boja aah
Ne bato b’éwusu ba tésè ndé mba disô la bobé o nyolo mama aah
Na yèkèitè éé ba pulè mba o sôngô éé

Na jai mba musango ooh 
Na mumbwa nènè bunya bo malanô oo
Na bwésèlè tè éé na muwaso mwa lôndô mu nôngô boja aah
Ne bato b’éwusu ba tésè ndé mba disô la bobé o nyolo mama aah
Na yèkèitè éé ba pulè mba o sôngô éé

Les jaloux ne veulent pas me laisser respirer o éé mama 
Ils ne veulent pas me laisser progresser o éé mama ooh
Les jaloux ne veulent pas me laisser respirer o éé mama 
Bai tpondi jènè oa wé bwam éé
Kè wé ndé nya kwédi eeh

Eyabè éé ya bwa mba éé
Eyabè eeh ya bwa pôn mba 
Mundi mwa wasé mu tombi bobé 
Ayo ee na bwa ndé nè ee

Eyabè éé ya bwa mba éé
Eyabè eeh ya bwa pôn mba 
Mundi mwa wasé mu tombi bobé 
Ayo ee na bwa ndé nè ee

Na nènè nèni lâ taka nô kè papa a diya longè
Nde nènè pè ni ponda èi mendè nô pè bè papa ooh
Na nènè nèni lâ surffer nô kè papa a diya longè
Nde nènè pè ni ponda èi mendè nô pè bè mama ooh
Wé tè mulèlè nyolo o nin wasé 
Biya na é éwé ndé nya kwédi éé mama
O mèni tè son’ékusédi o nin wasé éé
Biyanè wé ndé nya kwédi éé mama ooh éé

Nâ longô tè kè yé ndé nyola basingédi bam 
Nâ longô tè kè yé ndé nyola basingédi bam 
Bèi tôndi djènè mba na bèni son’a môni 
Kè né ndé éé nya kwédi éé, mama oo oa sénga éé

Eyabè éé ya bwa mba éé
Eyabè eeh ya bwa pôn mba 
Mundi mwa wasé mu tombi bobé 
Ayo ee na bwa ndé nè ee

Eyabè éé ya bwa mba éé
Eyabè eeh ya bwa pôn mba 
Mundi mwa wasé mu tombi bobé 
Ayo ee na bwa ndé nè ee
 
Oa kènè tè, tô loko osi bola
Oa kènè tè, tô loko osi bola
Oa kènè tè, tô loko osi bola
Oa kènè tè, tô loko osi bola éé

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl