PETIT PAYS - Ndolo Désiré

Na ma pula ndolo 
Na ma pula ndolo eh ayo ooh
Na ma pula ndolo sè tô nya bulu bô 
Na ma pula ndolo eh ayo ooh, Ndol’a mbalè ee
Na ma pula ndolo éé, sè tô nya bulu bô 
Na ma pula ndolo eh ayo ooh, Ndol’a mbalè ee ooh

Na ma pula ndolo eh ayo ooh, Ndol’a mbalè ee
Na ma pula ndolo éé, sè tô nya bulu bô 
Na ma pula ndolo eh ayo ooh, Ndol’a mbalè ee ooh

Na ma pula ndolo eh ayo ooh, Ndol’a mbalè ee
Na ma pula ndolo mama ooh 
Na ma pula ndolo eh ayo ooh, Ndol’a mbalè ee ooh
Na ma pula ndolo éé, sè tô nya bulu bô 
Na ma pula ndolo eh ayo ooh, Ndol’a mbalè ee ooh

Na ma pula ndolo éé, sè tô nya bulu bô 
Na ma pula ndolo eh ayo ooh, Ndol’a mbalè ee ooh
Na ma pula ndolo eh ayo ooh
Na ma pula ndolo éé, sè tô nya bulu bô 
Na ma pula ndolo eh ayo ooh, Ndol’a mbalè ee ooh
Na ma pula ndolo eh ayo ooh

Njé mô na nanga tè bulu, o kumwa o takisè mba ee
Njé mô na nanga tè dudu, o kmwa o pulè mba 
Njé mô na nanga tè bulu, o kumwa o takisè mba ee
Na yômbi tè na éé, o kumwa o pôlè mba 
Na timbi tè na éé, o kumwa o takisè mba ayo ooh 
Na ma pula ndolo ee ayo ooh, ndol’a mbalè ee
Na ma pula ndolo ayo ooh, sè tô nya budu bô
Na ma pula ndolo ayo ooh, ndol’a mbalè éé ohh

Nyol’am esi ma pula pè mbôti, e ma pula ndé nyol’angô
Nyol’am esi ma pula pè mbôti, e ma pula ndé nyol’angô
Eyobw’angô ya nyolo ndé yé mba ka mbôti 
Eyobw’angô ya nyolo ndé eeh, yé mba ka mbôti éé ayo a mama
Na ma pula ndolo éé, sè tô nya bulu bô 
Na ma pula ndolo eh ayo ooh,

O bi na wé ndé mukôkô mwéna na tôndi nô o landa
O bi na wé ndé mukôkô mwéna na tôndi nô o jondéya
O bi na wé ndé mukôkô mwéna na tôndi nô o landa
O bi na wé ndé mukôkô mwéna na tôndi nô o jondéya ayo ooh*
Iih ya na mba éé
Son son ihh, mbéya mba ndédi ee
Ihh son son bwéya mba ndédi eeh mama
Na ma pula ndolo éé, ndol’a mbalè ee
Na ma pula ndolo eh ayo ooh, sè tô nya budu bô
Na ma pula ndolo éé, ndol’a mbalè ee
Na ma pula ndolo eh ayo ooh, 
Na ma pula ndolo eh ayo ooh
Na ma pula ndolo eh ayo ooh
Na ma pula ndolo eh a mama

Nyol’am esi ma pula pè mbôti, e ma pula ndé nyol’angô
Nyol’am esi ma pula pè mbôti, e ma pula ndé nyol’angô
Eyobw’angô ya nyolo ndé yé mba ka mbôti 
Eyobw’angô ya nyolo ndé eeh, yé mba ka mbôti éé ayo a mama
Na ma pula ndolo éé, sè tô nya bulu bô 
Na ma pula ndolo eh ayo ooh,

O bi na wé ndé mukôkô mwéna na tôndi nô o landa
O bi na wé ndé mukôkô mwéna na tôndi nô o jondéya ayo ooh*
Iih ya na mba éé
Son son ihh, mbéya mba ndédi ee
Ihh son son bwéya mba ndédi eeh mama
Na ma pula ndolo éé, ndol’a mbalè ee
Na ma pula ndolo eh ayo ooh, sè tô nya budu bô
Na ma pula ndolo éé, ndol’a mbalè ee
Na ma pula ndolo eh ayo ooh, 
Na ma pula ndolo eh ayo ooh
Na ma pula ndolo eh ayo ooh
Na ma pula ndolo eh a mama