HENRI DIKONGUE - Mot'a Bobe Lyrics | Kamerlyrics
HENRI DIKONGUE

Mot'a Bobe

HENRI DIKONGUE

Les Paroles de "Mot'a Bobe" par HENRI DIKONGUE

Album:

Année: 2017

(C) 2000 Jazz Out Prod

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Moto tè mô éé na mama, A ma wèlisanè 
Moto tè mô éé ni ni wasé mô a taka 
Ebol’asu ya boso yé ndé ya muyômbô mwa kwédi
Ebol’asu ya boso yé ndé ya mbimba éé

Ndé wèngè di méya éé
Kiyèlè di ma yô 
Su iba’a di ma tè miséya 
Tô nika di si mèndè tukwa katy ooh
O nèni oo wèlisanè man’i mambo ooh
O nèni oo wala o boso 

Eyayé yasu ya jita aah
Esi ben pè ebolo mun mundi iih
Pon mwasu mwa jita mô mu timbi wana ébwan ee
Bésômbè di môngèlè na mèsè mé wonja aah
Bâ tombwanè ba mônngèlè na ba’a tungè éé
Bâ tombwanè ba mônngèlè na ba’a si mèndè tapabè
Moto tè mô eeh a mama, a ma wèlisanè 
Moto tè lô nini wasé mô â taka aa

Ndé wèngè di méya éé
Kiyèlè dio ma yô 
Su iba’a di ma tè miséya 
Tô nika di si mèndè tukwa katy ooh
O nèni oo wèlisanè man’i mambo ooh
O nèni oo wala o boso 
O nèni oo wèlisanè man’i mambo ooh
O nèni oo wala o boso 

Ndé wèngè di méya éé
Kiyèlè dio ma yô 
Su iba’a di ma tè miséya 
Tô nika di si mèndè tukwa katy ooh
O nèni oo wèlisanè man’i mambo ooh
O nèni oo wala o boso 
O nèni oo wèlisanè man’i mambo ooh
O nèni oo wala o boso 
O nèni oo wèlisanè man’i mambo ooh
O nèni oo wala o boso 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl