JEAN CLAUDE MBIMBE - Tete Lyrics | Kamerlyrics
JEAN CLAUDE MBIMBE
Les Paroles de "Tete" par JEAN CLAUDE MBIMBE

Album: Best Of

Année: 0

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Binyô lo sibi dina la longè èè
Nyal’anyu mba na ma lôngô nô ôôh
Né pon ndé iyo élolobé ee

Mutuwédi nyéna nu ma bolè èè 
Nde mba na ben miléma mibâ’a aah
Mô’o mu ma nôngè pon mba matao ooh
Munè pè mwé ndé diwuta lâmm
 
Binyô lo sibi dina la longè èè
Nyal’anyu mba na ma lôngô nô ôôh
Né pon ndé iyo élolobé ee

Mutuwédi nyéna nu ma bolè èè
Nde mba na ben miléma mibâ’a aah
Mô’o mu ma nôngè pon mba matao ooh
Munè pè mwé ndé diwuta lâmm


Mutuwédi nyéna nu ma bolè èèh
Nde mba na ben miléma mibâ’a aah
Mô’o mu ma nôngè pon mba matao ooh
Munè pè mwé ndé diwuta lâmm (tété eeh)
Na nyongi nyèsè (tété eeh)

O muléma mwa pon mba (tété éé) 
Nya muléma (tété)
Na nyongi nyèsè (tété eeh)

Miléma mi ba mi kwè pon wasé eeh
Nyô’ao i ma panya ka kenyéé 
Na titina nènè misô mao  

Ndol’asu até pè nyé ndé oa
Ndoki ka pond’a mbuy’epupa aah
Penya pè ka nyong’a muléma aa

Tété eeh…
Nya muléma (tété)
Na nyongi nyèsè (tété eeh)
O muléma mwa pon mba (tété éé) 
Nya muléma (tété)
Na nyongi nyèsè (tété eeh)

Epolo tè, mba mô n’alo nô
Ba ma polanè nde wé ndé mba muléma
Wuma tè, mba mô na dango nô
Na ma bomanè wé nde na mba 

Awowo wowo
Awowo wowo  o muléma 

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl