VERNYUY TINA Feat KIKOH - Yùtí Lyrics | Kamerlyrics
VERNYUY TINA

Yùtí

VERNYUY TINA Feat KIKOH

Les Paroles de "Yùtí" par VERNYUY TINA

Album: Yùtí (Single)

Année: 2019

©2019

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

À límnì óh, m'yén lím yé à lìmìn mó Tàtá
À límnì óh, m'yén lím yé à lìmìn mó Tàtá
Fôrì shì-shār, Fòrì ei Wonveé YÚTí sa oh Tâta
M'bímè eéh, bímè lìm yé à lìmìn fé mo Tàtà
Bábá suí what took me long to belong ayhh
To partake in your holy banquet pardon the wrong that I've done
Kamasah vì sungnìn veé kind - kind in my eardrum lately
Bábá kìiwò kú fòmo shishi
I go appreciatam greatly

When its cold light a lil fire burn in me
Let it choke let it smoke all my agony
Sû miséricorde shape ma story to a mystery
Beri Nyuy óh foòn mò something out of nothing

À límnì óh, m'yén lím yé à lìmìn mó Tàtá
À límnì óh, m'yén lím yé à lìmìn mó Tàtá
Fôrì shì-shār, Fòrì ei Wonveé YÚTí sa oh Tâta
M'bímè eéh, bímè lìm yé à lìmìn fé mo Tàtà

Vernyuy Tina, Lím nyuy keéri o Jí sé Nyuy
A tára a tárá a tára Música
If I meet my brother down
Let me not forget to slow down
Should in case I wrong my father
Let him not confuse ma name uh wo wo oh

When its cold light a lil fire burn in me
Let it choke, let it smoke all my agony
Sû miséricorde shape ma story to a mystery
Beri Nyuy óh foòn mò something out of nothing

À límnì óh, m'yén lím yé à lìmìn mó Tàtá
À límnì óh, m'yén lím yé à lìmìn mó Tàtá
Fôrì shì-shār, Fòrì ei Wonveé YÚTí sa oh Tâta
M'bímè eéh, bímè lìm yé à lìmìn fé mo Tàtà

For ma Mboko, they di call me El Chapo
And na sika Yaweh weh I deh so
Tarra no be na might no be na power
Reason number one na say I di prayer
Na positivity man di gather
Man don kanga proper inside quater
Tranquillité makam man senko proper
J'avais la foi et la détermination
Yaweh ma montré la voie
You get fo choose
Then e soudé popo sika réussi c'est un choix broda

À límnì óh, m'yén lím yé à lìmìn mó Tàtá
(Iy yelélélé Tar.. íy yelélélé Tar)
À límnì óh, m'yén lím yé à lìmìn mó Tàtá
(Iy yelélélé Tar... íy yelélélé Tar)
Fôrì shì-shār, Fòrì ei Wonveé YÚTí sa oh Tâta
M'bímè eéh, bímè lìm yé à lìmìn fé mo Tàtà
Iyé Father, iyé a tára Música  (Tàtà Berí wò Tàtà)
À límnì À límnì óh (Tàtà Berí wò Tàtà)
M'yen lím yé a lìmnì ò (Tàtà Berí wò Tàtà)
À límnì À límnì óh (Tàtà Berí wò Tàtà)
M'yen lím yé a lìmnì ò (Tàtà Berí wò Tàtà)
À límnì À límnì óh (Tàtà Berí wò Tàtà)
M'yen lím yé a lìmnì ò oh

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl