MARCO MBELLA - Da Nde Lyrics | Kamerlyrics
MARCO MBELLA
Les Paroles de "Da Nde " par MARCO MBELLA

Album: Abele lions

Année: 0

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Na bomanè ndolo ngéa, ndolo mô a pèpè taxi
E poi nô o ponda sawa, mba ndé na sawé éé ndolo
Na bomanè ndolo ngéa, ndolo mô a pèpè merco 
E poi nô o ponda sawa, mba ndé na sawé éé ndolo
Na bomanè ndolo ngéa, ndolo mô a pèpè autobus 
E poi nô o ponda financer, mba ndé na financer éé ndolo

Na bomanè ndolo ngéa, ndolo mô a pèpè taxi
E poi nô o ponda sawa, mba ndé na sawé éé ndolo
Di poi nô kôna ngéa lambo tè na puli 
A yôi nô sonal ô na tôti ndé môni éé ndolo
Di poi nô kôna ngéa lambo tè na puli 
A yôi nô sonal ô na tôti ndé môni éé ndolo

Dâ ndé ndâ ndé éé lambo la tamba éé dâ ndé 
Dâ nde dâ nde mônô lé ndé lé tamba éé dâ ndé 
Dâ ndé ndâ ndé éé lambo la tamba éé dâ ndé 
Dâ nde dâ nde mônô lé ndé lé tamba éé dâ ndé

Ala o pretanya nôngô nde jupe tergale éé bôtô
Bôtô mô bôtô nyola na nyé nde nya tamba éé éé bôtô
Tô pè sô o bar éé nôngô ndé slave éé nyô mô, 
Nyô nde mô, nyô nde nyola na nyé ndé nya tamba éé nyô mô

Dâ ndé ndâ ndé éé lambo la tamba éé dâ ndé 
Dâ nde dâ nde mônô lé ndé lé tamba éé dâ ndé 
Dâ ndé ndâ ndé éé lambo la tamba éé dâ ndé 
Dâ nde dâ nde mônô lé ndé lé tamba éé dâ ndé


Dâ ndé ndâ ndé éé lambo la tamba éé dâ ndé 
Dâ nde dâ nde mônô lé ndé lé tamba éé dâ ndé 
Dâ ndé ndâ ndé éé lambo la tamba éé dâ ndé 
Dâ nde dâ nde mônô lé ndé lé tamba éé dâ ndé

Yaya ooh, yaya ooh, yaya ooh mami tchooss me dibongo
Yaya ooh, yaya ooh, yaya ooh mami tchooss me dibongo

Yaya ooh, yaya ooh, yaya ooh mami tchooss me dibongo
Yaya ooh, yaya ooh, yaya ooh mami tchooss me dibongo
Yaya ooh, yaya ooh, yaya ooh mami tchooss me dibongo

Abela nyasu nya kwata e ni dipa sô bényèngèn 
Bandolo bèsè bani bwa sô munyèngè  
Abela nyasu nya kwata e ni dipa sô bényèngèn 
Bandolo bèsè bani bwa sô munyèngè  
Humm tchooss me dibongo (mami tchooss me dibongo)
Youyou tchooss me dibongo 1 (mami tchooss me dibongo)
Tchooss me dibongo 2 (mami tchooss me dibongo)
Tchooss me dibongo 3 (mami tchooss me dibongo)
Youyou tchooss me dibongo 4 (mami tchooss me dibongo)

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2023 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl