DINO FLO Feat BEN DECCA - Mundjam Lyrics | Kamerlyrics
DINO FLO

Mundjam

DINO FLO Feat BEN DECCA

Les Paroles de "Mundjam" par DINO FLO

Album: Mundjam (Single)

Année: 2016

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Binyô ésèlè mba na mala wasa munjam’i éé
Binyô ésèlè mba na mala nôngô munjam’i éé
Parce qu’avoir une femme c’est facile 
Mais une épouse c’est difficile

O busa dutéa lami éé
Môn de na sôntanè na 
Oa nde wé mujam’i éé yo ooh
O busa jongèlè lami iih
Mô nde na sôntanè nô na éé
Oa nde wé mujam éé 
Mô nde na poi nô o nôngô oa éé (son kwésè ékwadi)

Bato ba bodi mba maléya ma bobé ééh
Les gens m’ont donné de très  mauvais conseils 
O mbusa wala lôngô ndé éé
Mba mô na timbi nô o biya pôn 
Na oa na oa nde wé munjam éé

Makomi ma bobé ma bodi maléya ma bobé éé
Nâ na bôlônè oa éé oa a mujam’i ooh
Makomi ma bobé ma bodi maléya ma bobé éé
Nâ na bôlônè oa éé oa a mujam’i ooh
Laka éé, lakisè éé 
Laka éé lakisè éé ndol’ami éé
Laka éé, lakisè éé 
Laka éé lakisè éé ndol’ami éé

Yétè jipè éé, oa nde o bi jipèlè mba éé
Nga yé nde siya éé, oa nde o bi siyèyè mba éé
O nyola nika éé nde mba mô na poi nô o nôngô oa éé ayé 
A munjam ooh (son kwésè ékwadi)
Mbana a munjam ooh (son békwadi bé jé na ôh)

Binyô ésèlè mba na mala wasa munjam’i éé
Binyô ésèlè mba na mala nôngô munjam’i éé
Parce qu’avoir une femme c’est facile 
Mais une épouse c’est difficile

Makabo mâ béya pètè 
Oa kwala ninka na njé ahh moto

Mujam’i éé, Ndolam’i éé, Mujam’i éé timba na mba éé
A muto ooh Munjam’i éé, Ndolam’i éé, Munjam’i éé timba na mba éé

Sèna bekwadi ba nyu bé ta pôn nde ba mpon
Békwadi banyu be ta nde na bisô na ndol’ami di buléyé éé
Bisô na chouchou’ami du buléyé 
Nde lo kumwé sô o bwa munyèngè éé
Pa’a Ben son bola munjam maléya 

Na langwédi oa na éé mu mpon mu éé
Mu beni miendé ma ésungu éé  
Mbalè nya daméya nde mô bunya tè éé a muto 
A munjam ooh
Munjam ooh, munjami ooh timba éé
Lo bumbi dibô (Disi ben), dibô (Disi ben)
Lo bumbi dibô (Disi ben), dibô (Disi ben)

Munjam éé munjam iih munjami ooh
Munjam éé munjam iih munjami ndo ooh

Mujam’i éé, Ndolam’i éé, Mujam’i éé timba na mba éé
A muto ooh Munjam’i éé, Ndolam’i éé, Munjam’i éé timba na mba éé

Eh Lo bumbi dibô (Disi ben), dibô (Disi ben)
Lo bumbi dibô (Disi ben), dibô (Disi ben)

Ebwékè  bwèkè bwèkè bwèkè
Ebwékè ébwèkè ébwèkè ébwèkè
Ebwékè  bwèkè bwèkè bwèkè
Ebwékè

Sèna bekwadi ba nyu bé ta pôn nde ba mpon até éé
Békwadi banyu be ta nde na bisô na ndol’ami di buléyé éé
Bisô na chouchou’ami du buléyé 
Nde lo kumwé sô o bwa munyèngè éé
Ba mumbi dibô disi bei sô, njé éé Dibô
Ba mumbi dibô disi bei sô , njé éé Dibô

Munjam éé (Sango)
Munjam éé (Sango)
Munjam éé (Sango)
Munjam éé (Sango misôdi ma ndolo ooh)
Munjam éé (Sango)
Munjam éé (Sango)
Munjam éé (Sango)
Munjam éé (Sango mba na pula nde ndolo ooh)

Sèna bekwadi ba nyu bé ta pôn nde ba mpon até éé
Békwadi banyu be ta nde na bisô na ndol’ami di buléyé éé
Bisô na chouchou’ami du buléyé 
Nde lo kumwé sô o bwa munyèngè éé
Ba mumbi dibô disi bei sô, njé éé Dibô
Ba mumbi dibô disi bei sô , njé éé Dibô

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2023 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl