EKO ROOSEVELT - Oa Mene Lyrics | Kamerlyrics
EKO ROOSEVELT

Oa Mene

EKO ROOSEVELT

Les Paroles de "Oa Mene" par EKO ROOSEVELT

Album: Oa Mene

Année: 1978

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Ohh !

Ndom’am ndom’a papa pensée éé wéé

 

A muna muto wamènè mô nu ahh

Muna muto wamènè mô nu uhh

Mbana muna muto wamènè mô nu ahh

Ndolo a ben lambo la tiki aléya mô mbaki na mbaki éé

Muna muto wamènè mô nu ahh

 

Dikom lam wamènè mô nu (Wamènè ndé)

Dikom lam wamènè mô nu

Loba di boli nô mba

Dikom lam o  wamènè mô nu ahh

Ndolo a ben lambo la tiki aléya mô mbaki na mbaki éé

Dikom lam o  wamènè mô nu

 

Langwéa tè mba éé wéni jongisè lé nô

Osi dimbéa pôn maléya ména oa mô o kusi nô

Na wèlè pè mba éé wuma yéna mbalè é ma wa nô

Eyabè éé na tika ndima bobé  éé ndol’ami ooh

 

 

A ndol’ami ooh (wamènè mô nu nde)

Ndol’ami wamènè mô nu

Ndol’ami wamènè mô nu

Ndolo a ben lambo la tiki aléya mô mbaki na mbaki éé

A ndol’am wamènè mô nu

A muna moto wamènè mô nu (wamènè mô ndé éé loba di boli nô mba )

Dikom lam o  wamènè mô nu

A ndol’ami ooh wamènè mô nu

Ndolo a ben lambo la tiki aléya mô mbaki na mbaki éé

Dikom lam o  wamènè mô nu  uuh

 

Langwéa tè mba éé wéni jongisè lé nô

Osi dimbéa pôn maléya ména oa mô o kusi nô

Na wèlè pè mba éé wuma yéna mbalè é ma wa nô

Eyabè éé na tika ndima na béwokéa  éé ndol’ami ooh

 

A muna muto wamènè mô nu ahh

Muna muto wamènè mô nu uhh

Mbana muna muto wamènè mô nu ahh

Ndolo a ben lambo la tiki aléya mô mbaki na mbaki éé

Muna muto wamènè mô nu ahh

 

Dikom lam wamènè mô nu (Wamènè mô nu)

Dikom lam wamènè mô nu

Ndolo a ben lambo la tiki aléya mô mbaki na mbaki éé

Dikom lam o  wamènè mô nu

 

Langwéa tè mba éé wéni jongisè lé nô

Osi dimbéa pôn maléya ména oa mô o kusi nô

Na wèlè pè mba éé wuma yéna mbalè é ma wa nô

Eyabè éé na tika ndima na béwokéa  éé ndol’ami ooh

 

Ndengè ema bwa nde mba éé

Yé yé yé yé muna muto muna muto mba éé

Ndengè e ma bwa nde mba éé

Dikom lam iih ooh

Ndengè e ma bwa nde mba éé

Dikom lam iih ooh

Ndengè e ma bwa nde mba éé

Wé wé wé éé wé wé  

Ndengè e ma bwa nde mba éé

Yé yé yé yé éé

Ndengè e ma bwa nde mba éé

Ah ah ah Ndengè e ma bwa nde mba éé

Muna muto muna muto

Ndengè e ma bwa nde mba éé

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl