LISA EPOI - Bobé Lyrics | Kamerlyrics
LISA EPOI

Bobé

LISA EPOI

Les Paroles de "Bobé" par LISA EPOI

Album: Bobé (Single)

Année: 2019

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Sè éwolo

Mba na nyaki ndé na ba timbi léyè mba bobé na miléma mabu

Senga mba na nyaki na nini wèngè éé

Mba ndé nâ bobé

Mba ituwédi nèn bobé éé

Musima mô mwé nde  na papa a tâ mbong

Musima mô mwé nde  na papa a tâ mbong

Musima mô mwé nde na  bato bé  mbong

Musima mô mwé nde  na papa a tâ mbong

Sin’am élondi binyô o mulopo

Musima mô mwé nde  na papa a tâ mbong

 

Din léna binyô lo mabanga nô téété

Mô ndo moto mô a pôsô nô

Din léna binyô lo mabanga nô téété

Mô ndo moto mô a pôsô nô

Din léna binyô lo mabanga nô téété

Mô ndo moto mô a pôsô nô

 

Sè na lo bangi nde bèn ni ndé na janga ditè èè

Sè na miano manyu mé ndé na lo bwé  mba aah

Tô moto nu pèpè a titina abâ njé tété a tésè nô

A tingamè nô o nyô bwang mama ésèlè babô oi pèpè èè

Musima mô mwé nde  na papa a tâ mbong

Musima mô mwé nde  na papa a tâ mbong

Musima mô mwé nde na  bato bé  mbong

Musima mô mwé nde  na papa a tâ mbong

Sin’am élondi binyô o mulopo

Musima mô mwé nde  na papa a tâ mbong

 

Din léna lo mabanga nô téété

Mô ndo moto mô a pôsô nô

Din léna lo mabanga nô téété

Mô ndo moto mô a pôsô nô

Din léna lo mabanga nô téété

Mô ndo moto mô a pôsô nô

 

Musima mô mwé nde  na papa a tâ mbong

Musima mô mwé nde  na papa a tâ mbong

Musima mô mwé nde na  bato bé  mbong

Musima mô mwé nde  na papa a tâ mbong

Sin’am élondi binyô o mulopo

Musima mô mwé nde  na papa a tâ mbong

 

Ngoso na sona ngoso

Ngoso na sona sona ngoso na

Ngoso na sona ngoso

Ngoso na sona sona ngoso na

 

 

 

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl