PAPY ANZA - Nyanga Nyango Lyrics | Kamerlyrics
PAPY ANZA

Nyanga Nyango

PAPY ANZA

Les Paroles de "Nyanga Nyango" par PAPY ANZA

Album: Nyanga Nyango (Single)

Année: 2019

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Nyanga nyango éé wé nde  mbako é
Ya jula la ndû na wèlisanè èè
 O beni nô ooh
Nyanga nyango éé o mènè  mbako éé
O bèni nô ôhh

Maladi ma sima mia bè èè
Yétèna nyôngi iih wé ayo oo   éé é bwé mè éé
Esèlè mba na pasèlè oa aah
I tik’a biala aah
O mbid’a toî
Na tô mô a si sènda aah
Tô mô a si kéka aah
Jéka njé né nô kéka  wéka ka mwano éé
O bi nâ edima aa moto é yôki bènè éé… bènè éé

Nyanga nyango éé wé nde mbako éé
Ya jula la ndû na wèlisanè èè
O beni nô ooh
Nyanga nyango éé wé nde mbako éé
Tu es la somme de toutes mes faveurs
Nyango nyango éé wé nde mbako éé
Ya jula la ndû na wèlisanè èè
Na  beni nô ooh
Nyanga nyango éé wé nde mbako éé
Tu es la somme de toutes mes faveurs

Nombo tè oa na pî îhh
Na môngèlè bisô éé i sommet
Kè ja tô ka lèndè
Ja pumwa ka ékoñkoñ
Nde na nded’a sango ooh
Di wèki mwano
Mi lati na bana na oa aa
Nde nin wengè di ni tôngômènè nô ôhh
Je veux te renouveler ma flamme
Ma femme les années n’ont pas changés mon regard à ton égard
N’ont pas changés mon regard à ton égard humm

Nyanga nyango éé wé nde mbako éé
Ya jula la ndû na wèlisanè èè
Na beni nô ooh
Nyanga nyango éé wé nde mbako éé
Tu es la somme de toutes mes faveurs
Nyango nyango éé wé nde mbako éé
Ya jula la ndû na wèlisanè èè
Na  beni nô ooh
Nyanga nyango éé wé nde mbako éé
Tu es la somme de toutes mes faveurs

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl