HERVE NGUEBO - Diba La Bobé Lyrics | Kamerlyrics
HERVE NGUEBO

Diba La Bobé (Mauvais Mariage)

HERVE NGUEBO

Les Paroles de "Diba La Bobé" par HERVE NGUEBO

Album: Multicolor

Année: 2018

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

O bébotidi ba ndol’asu
Asè munyèngè mwéna mu tâ éh
Sè na oa wé nô o oa
O wuti nde nyand’angô ôhh
O pula o kwata mba aah

O bébotidi ba ndol’asu
Asè munyèngè mwéna mu tâ éé
Mumi ooh
Sè na oa wé nô o oa
O timbi nde nyama bwaba
O pula o laba mba aah
 
Mba na wèndisanè o oa éé
A mumi éé
O pond’angô ya ndéngè
Wèngè o timbi nô o jènè mwayé ééééh
O timbi nde ka wudu éé
Na ebol’ angô ya misomba aah

Isôdisôdi na mbémbé èèh o muléma éé
Ndutu nyé mba o tétén
Nja mô sô nu ma sungè mba
Na biya tè na nika nde dibâ mô lé nô éé
Kè na sasumwè o ébamba  pap’ami  éé

Ebango o ébango o muléma éé
Mbalè éé ndutu mô na mô éé

Isôdisôdi na mbémbé o muléma éé
Ndutu nyé mba o tétén
Nja mô sô nu ma sungè mba
Na biya tè na nika nde dibâ mô lé nô éé
Kè na sasumwè  o ébamba  pap’ami  éé

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2018 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl