PAPY NDOUMBE - Mbemba Muto Lyrics | Kamerlyrics
PAPY NDOUMBE

Mbemba Muto

PAPY NDOUMBE

Les Paroles de "Mbemba Muto" par PAPY NDOUMBE

ECOUTER LA CHANSON

Etum a mimbû étum a ponda
Na tôndi nô nyami ndolo
Etum a mimbû étum a ponda
Na tôndi nô nyami ndolo
(Oh wé, binyô ésèlè mba musango é)
(Oh wé, binyô ésèlè mba musango ééé)

Etum a mimbû étum a ponda
Na tôndi nô nyami ndolo
Etum a mimbû étum a ponda
Na tôndi nô nyami ndolo
(Oh wé, binyô ésèlè mba musango é)
(Oh wé, binyô ésèlè mba musango ééé)

A mama ooh
Ba ni lowa mba é ôh
Ba ni tôpô mba éé ôh
Ba ni lowa mba éé ôh
Muléma muni kèyè nde mba éé

Mam’ami  oo
Ba ni lowa mba éé ôhh
Ba ni tôpô mba éé ôhh
Ba ni lowa mba éé ôhh
Nga na monga éé nèi biyé éé

Nga mba  na monga
Nga na monga éé nèi biyé éé
Nga mba  na monga
Nga na monga éé nèi biyé éé
Nga mba  na monga
Nga na monga éé nèi biyé éé

Mbia mu môngèlè nde na kana
Na poi nô diba o mbo’abu
Na léma sô nde wè èè
A mumi ooh silanè éé

Nga mba  na monga
Nga na monga éé nèi biyé éé
Nga mba  na monga
Nga na monga éé nèi biyé éé
Nga mba  na monga
Nga na monga éé nèi biyé éé

Na sénga tèngè maléa ma mam’ami kè nèi ma taka éé ôhh
Maléa ma pap’ami kè nasi pôi o din dibâ
A mama oo mba é
Ba ni lowa mba éé ôhh
Ba ni tôpô mba éé ôhh
Ba ni lowa mba éé ôhh
Ba ni lowa mama oo oi biyé éé

Nga mba  na monga
Nga na monga éé nèi biyé éé
(Mama ooh mba éé)
Nga mba  na monga
Nga na monga éé nèi biyé éé
Nga mba  na monga
Nga na monga éé nèi biyé éé
(Mama ooh mba éé)
Nga mba  na monga
Nga na monga éé nèi biyé éé


Toto tire nama
Nama tire toto
Toto tire nama
Nama tire toto

Toto tire nama (un)
Nama tire toto (deux)
Toto tire nama (trois)
Nama tire toto
Wè lambo la manyaka manguru ngwètè ma sensé éé

Nika mènè
Nika mènè
Nika mènè
Nika mènè
Nika mènè
Nika mènè
A mama oo
Ba ni lowa mba éé ôhh
Ba ni tôpô mba éé ôhh
Ba ni lowa mba éé ôhh
Ba ni lowa mama oo oi biyé éé

Nga mba  na monga
Nga na monga éé nèi biyé éé
(Mama ooh mba éé)
Nga mba  na monga
Nga na monga éé nèi biyé éé
Nga mba  na monga
Nga na monga éé nèi biyé éé
(Mama ooh mba éé)
Nga mba  na monga
Nga na monga éé nèi biyé éé

 

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl