EBONGUE EDOUARD ET LOS CALVINOS - Timba Na Mba Lyrics | Kamerlyrics
EBONGUE EDOUARD ET LOS CALVINOS
Les Paroles de "Timba Na Mba" par EBONGUE EDOUARD ET LOS CALVINOS

Album: Timba Na Mba - Eding e Pose

Année: 1976

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Na nanga ndôti bulu
Na mba nèn ndol’am éé
Na wasa na bokwèlè ayo ooh
Sésé é ma bwa nde mba

A bunya yé, a bunya
A bunya ooh ésèlè  tô wéi tô mbuwa éh
Na mala biya ni ndol’am éh

Na sôi pon ni ndol’ami é
Na bélè doî tô ndingo
Na sibi njôm’a njé
Môn dolo é nô o tôbô mba

Esè ndutu na kusi nô
Esè sésé o muléma
Ami ooh ami ooh a
Ma tôbô nde mba o njôm’a njé

Na nanga ndôti bulu
Na mba nèn ndol’am éé
Na wasa na bokwèlè
Ayo ooh sésé é ma bwa nde mba

A bunya ooh, a bunya
A bunya ooh ésèlè  
Tô wéi tô mbuwa éé
Na mala biya ni ndol’am éé

Na sôi pon ni ndol’ami é
Na bélè doî tô ndingo
Na sibi njôm’a njé
Dolo é nô o tôbô mba

Esè ndutu na kusi nô
Esè sésé o muléma
Ami ooh ami ooh a
Ma tôbô nde mba o njôm’a njé

Esè ndutu na kusi nô ôhh
Esè sésé o muléma aah
Ami ooh ami ooh
Ma tôbô nde mba o njôm’a njé

Na ma kwala sô na njé
Wé éé a ndolo
Na ma tèmè nde la wè
Wé éé a ndolo
Senga tè nèni muléma
Mu mumba nô nyol’angô
Misôdi pè mi ma suléya
Nô son timba na mba aah

Na ma kwala sô na njé
Wé éé a ndolo
Na ma tèmè nde la wè
Wé éé a ndolo
Senga tè nèni muléma
Mu mumba nô nyol’angô
Misôdi pè mi ma suléya
Nô son timba na mba aah

Na ma kwala sô na njé
Wé éé a ndolo
Na ma tèmè nde la wè
Wé éé a ndolo
Senga tè nèni muléma
Mu mumba nô nyol’angô
Misôdi pè mi ma suléya
Nô son timba na mba aah

Na ma kwala sô na njé wé éé a ndolo
Na ma tèmè nde la wè wé éé a ndolo
Senga tè nèni muléma mu mumba nô nyol’angô
Misôdi pè mi ma suléya nô son timba na mba aah

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl