ROGER BEKONO - Jolie Poupée Lyrics | Kamerlyrics
ROGER BEKONO

Jolie Poupée

ROGER BEKONO

Les Paroles de "Jolie Poupée" par ROGER BEKONO

ECOUTER LA CHANSON

Tebegue
Mone minga wome he tebegue
Tebegue
Mone minga wome he tebegue
Tebegue me tili mema Sola
Abogue te ñye aye wo lome ñfum éyé
Ñfum éyé bia ye sane étass aluk he

Menga yole wo djo ne mane okañ he
Menga yole wo djo ne jolie poupée ho ho
Wo tsuane yene ma wulu a nseñ me ne fo'o abe woa
Melu mela melu meñyine me mete'e wo yene me nga koane he
Makoane a nlo
Makoane a nkuk
Ma koane a nnem
A mongo ma koane édjiñ

Nde wodjo ne a mone minga wome one vé
Te wo ligue ma nga wome memane yi yembane e woa
Melu mela melu me ñyine me mete'e wo yene me nga kone he
za aye me bade bedé wo
Za aye me bade chauffer
Za aye me bade ñyenle ñneme abume he
Za aye me bade ñyenle ñneme abume he
Za aye me bade ñyenle ñneme abume he
Za aye me bade ñyenle ñneme abume he

Aaiyy
Hu hu ! Hu hu ! Hu hu ! Hu hu !

Tebegue...zakouba
Tebegue...zakouba
Subugu...zakouba
Ñyoñi...zakouba
Timgane...zakouba
Babe bongo...zakouba
Mi ñnome misse...zakouba
Tebe...zakouba
O sombo assi...zakouba
O tebe...zakouba
O sombo assi...zakouba
O kele a mback...zakouba
Obare ke ...zakouba
O kele a mback...zakouba
O bare ke...zakouba
Onga djem...zakouba kouba kouba ,  zakouba
onga djem...zakouba kiuba kiuba , zabouba
Onga djem...zakouba kouba kouba, zakouba

(Bia bia) ×5

mene mongo ya akomsi
Mote a dutu ma abum afam
Mone mkngo ya yewondo a mo
Mote a dutu me abum a si

(A begle begele
A bugulu bugulu )×3

Mene mongo ya akom si mote a dutu me abume a si
Mene mongo ya ewondo a mo a dutu
me abume a si

menga yole wo djo ne mone okañ
Menga yole wo djo ne jolie poupee ho ho
Wotsuane yene ma wulu a nseñ nde fo'o ve wo
Meluvmela melu me ñyi me mete'e wo yene menga kone he
Makone a nlo
Ma kone abum
Ma kone a ñnem
A mongo ma koane édjiñ
Nde wo djo ne a mone minga wome oto a vé
Te wo ligue ma nga wome me mane yi yembane e woa
Bongo be mane me fade money he
Binga be mane ma ñgnoñ money he
Bongo be mane me fade money he
Za djem a nga wome za djem
Madjiñ wo
Za djem a nga wome za djem
Je t'aime
A nga ha ha
Za ñnoñ akoume doé
A nga ha ha
Za ñnoñ akoume doé
Akoume te da ndeñle ma mosse osse pipiiiip pipiripip
Pipiiip pipiripip
...

 

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl