NGALLE JOJO - Na Bwa Bongo Lyrics | Kamerlyrics
NGALLE JOJO

Na Bwa Bongo

NGALLE JOJO

Les Paroles de "Na Bwa Bongo" par NGALLE JOJO

Album: N'Galle Jojo

Année: 1983

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Mwasa …
Mbana binyô langwéa tè mba ndol’ami ooh na ni bwa bôngô éé
Mbana binyô langwéa tè mba ndol’ami ooh na ni bwa bôngô éé
Dibâ la bisô na ndol’ami éé na ni bwa bôngô
Dibâ la bisô na ndol’ami éé na ni bwa bôngô
Mbana binyô langwéa tè mba ndol’ami ooh na ni bwa bôngô éé
Mbana binyô langwéa tè mba ndol’ami ooh na ni bwa bôngô éé
Dibâ la bisô na ndol’ami éé na ni bwa bôngô
Dibâ la bisô na ndol’ami éé na ni bwa bôngô

Mbana bunya tèngè na miambo éé a ihh nèi mènè bû
Mbana bunya tèngè na békwadi  éé, a iihh nèi mènè bû
Nga su la ndolo mô lâ nde bèbè éé yo oo, nèi biyé mba éé
Nga su la ndolo mô lâ nde bèbè éé yo oo, nèi biyé mba éé
Sona muna î bè ndongo nde a kusa lambo di buki mô
(Dibâ la bisô na ndol’ami éé na ni bwa bôngô éé)
Sona muna î bè ndongo nde a sôlô na ba békwadi
(Dibâ la bisô na ndol’ami éé na ni bwa bôngô éé)
Sona muna î bè ndongo nde a kusa lambo di buki mô
(Dibâ la bisô na ndol’ami éé na ni bwa bôngô éé)
« wèlè, wèlè sô »
Nan bwa bôngôeyé éé nan bwa bôngô
Nan bwa bôngô ; Eyé éé nan bwa bôngô
Nan bwa bôngô ; mbalè nan bwa bôngô
Nan bwa bôngô ; mbalè nan bwa bôngô

Nanga bali, ça alors
Nanga bali, ay oo ça alors

Ohh nai séngi
Ohh nai séngi éé
Eé bunya tèngè na mianbo éé
Eé bunya tèngè békwadi éé
Ohh nai séngi éé
Ohh nai séngi éé
Eé bunya tèngè na mianbo éé
Eé bunya tèngè békwadi éé
Tô o bakèlè nde mba békwadi a ndo ooh
Nai ma péla éé,
Eé a ndo ooh nèi ma péla éé
Tô o bakèlè nde mba békwadi a ndo ooh
Nai ma péla éé,
Eé a ndo ooh nèi ma péla éé
Tô o wa nde ngéa idiba éé nai ma wasa éé
Eé a ndo ooh tô bunya pè
Tô o wa nde ngéa idiba éé nai ma wasa éé
Eé a ndo ooh tô bunya pè

Ayé èinn einn
Ayé èinn einn
Ayé èinn einn
Ayé èinn einn
A ndolo bén békwadi bôngô
Mân madèsi môngô
Ayé nèi mènè oa
Bo bunya tèngè békwadi o mboa aa
Nan wôlô oa éé
A ndolo mènè éyoum senga lambo

Einn einn
Ayé èinn einn
Ayé èinn einn
Ayé èinn einn
A ndolo bén békwadi bôngô
Mân madèsi môngô
Ayé nèi mènè oa
Bo bunya tèngè békwadi o mboa aa
Nan wôlô oa éé
A ndolo  mènè éyoum senga lambo
Tchokotchoko
Ayé èinn einn
Ayé èinn einn
Ayé èinn einn

Tchokotchoko
Ayé èinn einn
Ayé èinn einn
Ayé èinn einn

« loko o wasé abra kwè, oi bôbisè senga, senga lambo ayowo senga »

Èinn einn
Ayé èinn einn
Men nô men nô , men nô cherie
Men nô men nô , men nô cherie
Si c’est comme ça, moto tèngè a jé sô hors
Si c’est comme ça, moto tèngè a jé sô hors
Insupportable, ce n’est pas la peine
Einn einn
Einn einn Nan wôlô oa éé
A ndolo  mènè éyoum senga lambo
Einn einn
Ayé èinn einn
Nâ wôlô mba
Einn einn
Mba na mésèlè nde

 

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl