PETER MAKOSSA - Na Wassi Wa Partout Lyrics | Kamerlyrics
PETER MAKOSSA

Na Wassi Wa Partout

PETER MAKOSSA

Les Paroles de "Na Wassi Wa Partout" par PETER MAKOSSA

Album: Na Wassi Wa Partout

Année: 1988

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Na nyaki éé, na tiki éé, na wôdi éé …
Ambiance

Na yénga na mundi mwèsè o wasa oa coco
Na yénga na ekombo nyèsè o wasa oa doudou
Na oa mô o dî mba njom’a njé éé
Na bwa nè éé
Nde Na oa mô o dî mba njom’a njé éé
Na bwa nè éé, nèi biyé


Mba mo na  yénga na mundi  mwèsè o wasa oa doudou
Na yénga na ekombo nyèsè o wasa oa doudou
Na oa mô o dî mba njom’a njé éé
Na bwa nè éé, maboya éé
Nde Na oa mô o dî mba njom’a njé éé
Na bwa nè éé, nèi biyé

Humm muna mama wé éé (ao wé cruel)
 Muna mama ohh ( oa wé térrible)
Humm muna mama wé éé (ao wé cruel)
 Muna mama ohh ( oa wé térrible)
Na timbi nde senga din lambo sésé mama bambè nde mukuta mwa ndutu
Na bambè ni sésé nyèsè a di nô mba o muléma
Ni sésé sô nde humm é tuma mba muléma
Sésé sésé é tuma mba muléma
Sésé sésé é tuma mba muléma
Sésé sésé é tuma mba muléma éé
Mô é tuma mba muléama


Humm muna mama wé éé (ao wé cruel)
Nde mbana muna mama ohh ( oa wé térrible)
Na timbi nde senga din lambo sésé mama na wasi nde mianga ma sésé
Na bambè ni ndutu  nyèsè a di nô mba o muléma
Ni ndutu oohh
Ni sésé ooh

Humm muna mama wé éé ( na wasi mô fatigué)
Muna mama wé éé é ngingilawé éwésé

Mama na wasi békombo bèsè
Na sèni mô tô bunya éé
A muto oa mô ala éé
Lâ bomanè paradis éé

(na wasi iih, na wasi éé)
(Na wasi iih a ndol’ami, na wasi oa partout)
Na wasi oohh
Na wasi oa partout
Moi j’ai cherché partout ooh
Mais moi pas trouvé

(na wasi iih, na wasi éé)
(Na wasi iiha ndol’ami , na wasi oa partout)
Na wasi oohh
Na wasi oa partout
Moi j’ai fouillé   partout ooh
Mais moi pas trouvé

(na wasi iih, na wasi éé)
(Na wasi iih a ndol’ami , na wasi oa partout)
Na wasi oohh
Na wasi oa partout
Moi j’ai fouillé   partout ooh
Mais moi pas trouvé

(na wasi iih, na wasi éé)
(Na wasi iih a ndol’ami , na wasi oa partout)
Na wasi oohh
Na wasi oa partout
Moi j’ai cherché partout ooh
Mais moi pas trouvé toi

Moi j’ai fouillé   partout ooh
Mais moi pas trouvé
Ami iii, wésèlè mba
Ami iii, wésèlè mba nyol’a njé mô na

Dikosa o loko, dikosa o loko di kosa o kwater
Ami iii, wésèlè mba
Ami iii, wésèlè mba nyol’a njé mô na
Wésèlè mba nyol’a njé mô na
Ami iii, wésèlè mba
Ami iii, wésèlè mba nyol’a njé mô na
Moi j’ai cherché partout
Wésèlè mba nyol’a njé mô na
Wésèlè mba nyol’a njé mô na
Dikosa o loko di kosa o kwater
Wésèlè mba nyol’a njé mô na
Dikosa o loko di kosa o kwater
Wésèlè mba nyol’a njé mô na

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl