EMILIE EDIMO - Hoga Stop Lyrics | Kamerlyrics
EMILIE EDIMO

Hoga Stop

EMILIE EDIMO

Les Paroles de "Hoga Stop" par EMILIE EDIMO

Album: Un Kilogramme

Année: 2011

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Njé mô mba mô na boli tè oa son a jongwanè éé
Car tu étais dans le besoin
Nde o jamanè o mundi mwèsè èèh
Oa nun muna mumi
Njé yé njôm a ngô
Nga MACKA nde,  Nga KATTY LOBE nde,
A MISPA MUNA son oa mô langwéa mba eeh

Njé sô mba mô na boli tè oa moni
Ndé o jamanè paris nyèsè  
Mô nun muna mumi njé yé njôm a ngô ôhh
Nga MACKA nde, nga KATTY LOBE nde
O MERISA ooh son langwéa mba eeh
Até, yo

Muna mumi nyéna na bodi nô muléma mwam
Na nôngô mumi oh na bakè éyéka ndolo
A wôndô nde bunya tè na mô mwa ben mbamènè
Na boléa mumi mwa dangwanè momba mundi eh

Momba na  talon na wô nde na tchantchus
Momba na  talon na wô nde na tchaka o mundi é
Monba na  talon na wô nde na tchantchus
Momba na  talon na wô nde na mbind’ anyu uuh

Ombwa tè mba joli garçon
Na boli nô muléma mwam aah
Na nôngô mumi na bakè éyéka ndolo « na biya na bola ndolo »
A wôndô nde bunya tè na mô mwa ben mbamènè
Na boléa France suisse o dangwanè momba Paris

(Monba na  talon na wô nde na tchantchus)
Dunguru na wô na mbémbé éé

Mun’ Edimo mba a timbi jokô isôn o mbengè
Nyol’ékwad’a ndolo na bôlônè édubé o Paris
Na bola ébola ndolo muna mumi ala ndé
A bongwa momba o boko na môni mwam mwa ntû

 Monba na  talon na wô nde na tchantchus)
Momba na  talon na wô nde na mbind’ anyu uuh)
Momba na Versace mba pè na HCM éé mama oo na wô na mbembé

 Tombe Sariette, mami Douala for Buea tok for he ooh”
Stop it, stop, stop your noise, stop,
I said stop your noise, stop  
Aah say Hoga  you want na fool me?
Hoga you want na lie  me?
I said stop your noise, stop it
My Hoga wanna fool me
I said my Hoga want na lie me
You dey na fool fool man
I said my oga dai na lie lie man
Stop it, stop your noise
I say stop your noise
Stop it, stop that thing
 Stop it, stop that thing
My Hoga wanna fool me
I said my Hoga want na lie me
You dey na fool fool man
I said my Hoga dey na lie lie man
Lie lie man , Full full man
Stop it, Stop it, Stop it…
I said stop your noise
Stop it, Stop it, Stop it…

(Jomba la tè la mpong di bô ôhh)
(Jomba la tè la mpong di bô ôhh)
(Jomba la tè la mpong di bô ôhh)
(yén ékwad’a  ndolo ya tè ya mpong esuwéyé wa)
(Jomba la tè la mpong di bô ôhh)
(Jomba la tè la mpong di bô ôhh)
(yén ékwad’a  ndolo ya tè ya mpong esuwéyé wa)

 

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl