PETIT PAYS Feat LES SANS VISAS DE PETIT PAYS - Metro Lyrics | Kamerlyrics
PETIT PAYS
Les Paroles de "Metro" par PETIT PAYS

Album: Ya Pas Match

Année: 2001

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Ahh uhh uhm ékokot’a lambo
Sésé o muléma

Nongèlè nde nâ na wèlè muto o bolongi
Kè sèna mbanga njô
Nongèlè nde nâ na wèlè muto o ndabo
Kè sèna mbanga njô éé
Ekokot’a mbanga njô yéna maya mâ tô nô nyolo na tèntèn

Nongèlè nde nâ na wèlè muto o bolongi
Kè sèna mbanga njô
Nongèlè nde nâ na wèlè muto o ndabo
Kè sèna mbanga njô éé
Humm humm ésè lambo éé

O ma sôlô o njiba iyô éé
Mba pè na mwasa mô gare a métro éé
O ma sôlô o njiba iyô
Mba pè na tingè mô gare a machine  éé
Ayé éé humm humm

ééh O ma sôlô o njiba iyô éé
Mba pè na mwasa mô gar a métro éé
O ma sôlô o njiba iyô
Mba pè na tingè mô gar a machine  éé
O mundi mwa bakala éé mama oo até « nyola njiba ndolo »

Muna muto mwa timbisè nde mba o mundi
Ka yoma lambo esi bèn ébolo
 Mô na mwa timbisè nde mba o ékombo
Ka yoma lambo esi bèn ébolo éé
O mundi mwa mbèngè éé mama ooh
 
Muna muto mwa timbisè nde mba o mundi
Ka yoma lambo esi bèn ébolo
 Mô na mwa timbisè nde mba o mundi
Ka yoma lambo esi bèn ébolo éé
Nongèlè nde nâ na wèlè muto o bolongi
Kè sèna mbanga njô
Nongèlè nde nâ na wèlè muto o ndabo
Kè sèna mbanga njô éé

Nika nde é timbi nô bè humba, na humba….
humba, na humba….

(Sans Visa international)

O bè tè mba o muléma o  wusa biya ndutu
Nyéna né no sénga longè  
O bè tè mba o môngèlè o  wusa biya ndutu
Nyéna né no sénga longè  ooh
O bè tè mba o muléma o  wusa biya ndutu
Nyéna né no sénga longè ayé mba éé
Ayé mba éé iihn  
O bè tè mba o môngèlè o  wusa bambè
Kila sésé né no sénga longè mama ooh

Ayo ooh ndutu nya bwa mba ééh
(nya bwa mba, nya bwa mba  ééh)
Ayo ooh sésé nya bwa mba ééh
(nya bwa mba, nya bwa mba  ééh)
Ayo ooh môngèlè nde éé
(o ma wô tengè, o ma wô nde éé)
Ayo ooh môngèlè nde éé
(o ma wô tengè, o ma wô nde éé)

« Muna a ma tinèlè mba biala ba njo o muléma mô na mô
O mènè nika éé  »

O bè tè mba o muléma o  wusa biya ndutu nyéna né no sénga longè  
O bè tè mba o môngèlè o  wusa biya ndutu nyéna né no sénga longè  
O bè tè mba o môngèlè o  wusa bambè kila sésé né no sénga longè mama ooh
 Ayo ooh sésé nya bwa mba ééh (nya bwa mba, nya bwa mba  ééh)
Ayo ooh ndutu nya bwa mba ééh (nya bwa mba, nya bwa mba  ééh)
Ayo ooh môngèlè nde éé (o ma wô tengè, o ma wô nde éé)
Ayo ooh môngèlè nde éé (o ma wô tengè, o ma wô nde éé)

« Sans visa international, nos parents sont témoin depuis paris Jeanot Hen’s, ZIBI de Yaoundé, BIZOU BASS »

Iihn ayo oo ndutu ooh
Iih ayo ooh sésé ndé éé
Iihn ayo oo ndutu ooh
 Iih ayo ooh sésé ndé éé nya bwa mba éé ohoo
Ayo ooh ndutu nya bwa mba ééh (nya bwa mba, nya bwa mba  ééh)
Ayo ooh môngèlè nde éé ma bwa mba éé
Ayo ooh sésé nya bwa mba ééh (nya bwa mba, nya bwa mba  ééh)

« humm makosa intellectuel, aromatisé, caramel, chocolaté, monako  aah »

Sésé mw’é londi mba muléma éé
Ndutu  mw’é londi mba muléma éé
Bébango bé londi mba muléma éé
Sésé mw’é londi mba muléma éé
Ndutu  mw’é londi mba muléma éé
Sésé mw’é londi mba muléma éé
Bébango bé londi mba muléma aaah

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2023 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl