EKAMBI BRILLANT - Elongi Lyrics | Kamerlyrics
EKAMBI BRILLANT
Les Paroles de "Elongi" par EKAMBI BRILLANT

Album: Elongi Aboki

Année: 1975

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

 Wasé na môny ba lambè matoï
O sénga doï na mwèndi iih
Mwéna mu ma longôbè o njaï
Na ba kasé mwémba na mba

[REFRAIN] :
Elongi, elongi iih
E ma lôkè  miléma
Elongi, elongi iih
Yé nde na o bwindéya

Tô na wuntamè nde munôkô ôhh
Na mâ longô nde mô na mô ôhh
Na si ma bwa tô lambo bôngô ôoh
Etum tè dipita lé nô ôoh

REFRAIN
Elongi, elongi iih
E ma lôkè  miléma
Elongi, elongi iih
Yé nde na o bwindéya

Mba na mèngèlè nde  moto mô ôh
Nu mèndè pô bunya bô ôh
O lata mutû  mwémba na mba aah
Na di bwé pè misa jita aah

REFRAIN
Elongi, elongi iih
E ma lôkè  miléma
Elongi, elongi iih
Yé nde na o bwindéya

Tô longè lam mô di poî nde su uuh
Na si mobwè  to lambo ooh
To e pô nde nâ na longéyé angel
Mba na si ma banga tom ooh
Elongi iih

REFRAIN
Elongi, elongi iih
E ma lôkè  miléma
Elongi, elongi iih
Yé nde na o bwindéya

Elongi, elongi iih
E ma lôkè  miléma
Elongi, elongi iih
Yé nde na o bwindéya

Elongi, elongi iih
E ma lôkè  miléma
Elongi, elongi iih
Yé nde na o bwindéya

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl