PENDA DALLE - Essok'a Su Lyrics | Kamerlyrics
PENDA DALLE

Essok'a Su

PENDA DALLE

Les Paroles de "Essok'a Su" par PENDA DALLE

ECOUTER LA CHANSON

Bisô na oa nde di topi esoka eeh (amia mo ooh)
Na di dangwé mwémba ahh
Longè di ndènè eeh
Ayo ooh o si pôti tô eeh
(A ndol’am oa mènè  nde o wèli mba eeh)

Bisô na oa di topi esoka eeh (amia mo ooh)
Na di dangwé mwémba ahh
Longè di ndènè eeh
Ayo ooh o si pôti tô eeh
(A ndol’am iyo oa mènè  nde o wèli mba eeh)

Tô sona ndedi, oi bwéyé tô Jeannot ooh
Dina longo la ndolo o ta n’o tondo di iih
Ayowo ami ooh, ndutu nyé mba muléma eeh
(Bukatè jongèlè la oa ndolo)

Tô sona ndedi, oi bwéyé tô samy iih
Dina longo la ndolo o ta n’o tondo di iih
Ayowo ami ooh, ndutu nyé mba muléma eeh
 (Bukatè jongèlè la oa ndolo)

Tô sona ndedi, oi bwéyé tô Cyril  ooh
Dina longo la ndolo o ta n’o tondo di iih
Ayowo ami ooh, ndutu nyé mba muléma eeh (bukatè jongèlè la oa ndolo)

Soni, soni ; soni soni ;
soni soni iih (oa pomanè timba)
Soni, soni ; soni soni ;
soni soni iih (oa pomanè timba)

O dango mwémba na mba eehh
O nyôdi  mwémba na mba eehh
O busi mwemba na mba  eeh
O nanga  mwémba na mba eehh
O ni sambwèlè tè mba mundi kè na wô nde eeh
O ni sambwèlè tè mba mundi kè na wô nde eeh
O ni sambwèlè tè mba mundi kè na wô nde eeh
So ooh, sokè
Na njé eeh, sôlô
Sa sa sa sa chigbé

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl