DOULEUR - Ho Shame Lyrics | Kamerlyrics
DOULEUR

Ho Shame

DOULEUR

Les Paroles de "Ho Shame" par DOULEUR

Album: ARMAGEDDON

Année: 1999

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

We a dalle na’a duméa pètè, nde ningedi so o jonoki

Di mende te nde o dongamènè o mudongo mwa Golgotha
Wa ndutu to po p’ étiti no oo
Na mende mwanè oa munyengè ee
Na mendè baisè oa miwédi na o tombwan so nde njé

(A dalle wana oa bwa nde mba, bwa tè mba tèlè, mbamènè pè na wolo, bwa mba  )

Di mende tè nde o dongamènè
Di mende te nde o dongamènè o mudongo mwa Golgotha
mudongo mwa Golgotha
o mudongo mwa Golgotha ee
Na mendè baisè oa miwédi na o tombwan so nde njé

Na boli wa ekokot’a mponde na ekokot’a ludo
N’o komé mutoba ,oa pè wènènè ka moto
Nd’o kom so njé?
yo kom so njé
PATOU p’a  komso njé ee
(losis)
Mutoba mo (losis)
Mitoba mi baa (losis), (losis), (losis)
Mitoba milalo (losis)
Mitoba mi nen (losis)
Mitoba mitanu (losis), (losis), (losis) wééé

Na bè na’a senga tè ba bana ba mumba nkomo ninkan
Mba na mongèlè nde munyèngè mwa lowè
A mofdè oi ta ten
O joie d’été, Kem loi ta
Binyo kwala wuma e pèpè nde loi ta ten
Jamais, jamais de la vie  loï ta ten

Oh shame oo (shame oo)
Oh shame oo (shame, shame)
Oh shame oo (shame oo)
Oh shame oo (shame for you)

Oh shame oo (shame oo)
Oh shame oo (shame, shame)
Oh shame oo (shame oo)
Oh shame oo (shame for you)
(shame, shame) até
(shame, shame) oh
(shame, shame) até
(shame for you)

ABO oo la béya ee,
Njé ?
Loko,
Nagéa, sisa  
Nagéa, sisa  
  Es’ ebolo ee
O jonoki, na dumédi
O jonoki esè sésé
O jonoki, wé ee na dumédi
sè sésé ee

A binyo l’a topè bekwadi ba bato lo nongo jangamènè
Lo bia pè na ee ekéké pon nde mw’é  bo ngando
Ma mambo lé no o topo lo mende jènè mo bunya mènè ee
Mundongo mwa golgota,
Di mende pè nde o dongamènè ee

Nga na dédi nde lambo la moto nèi biyé
Nga na nyodi nde mao o mboa nyu nde nèi kwalé pon
Mo nde lo nyimèlè no mba ewakè bolo na monde e dangwanè mba ee wé
Oh shame oo
Oooh shame oo
Oh shame oo
Oooh shame oo
Oh shame oo
Oooh shame oooo wé ee
(Shame, shame) (shame, shame)
(shame, shame) (shame, shame)
(shame, shame) (shame, shame for you )

Muna mama ei nanga mbimba
Miango mo ma ndemundi mwèsè
Ba ni longa ndabwa kwédi
Ba ni y onde malo ma ndènè
Ba dimbéa na na wu nde munja mwa tubè
Na ma timba pè nde mundi mwa tubè
To lambo di si mende bola mba
Oi dubi diya o swa mbo, to mba pè esi mende kumkwa ao    
Na longi tè ngoso bato bai poi tè, madallé ma mende polo sengi ee

Oh shame oo
Oooh shame oo
Oh shame oo
Oooh shame oo
Oh shame oo
Oooh shame oooo

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl