DINA BELL - Nyuwe Lyrics | Kamerlyrics
DINA BELL

Nyuwe (La Solitude)

DINA BELL

Les Paroles de "Nyuwe" par DINA BELL

Album: Mbemb'a Iyo

Année: 1980

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Etum tè né nô o longè èè
Na ma wasa njôm ee
Njôm’a pôtô  lôngô, étum na mba ee
Mban’ étum tè né nô o longè èè
Na ma wasa njôm é
Njôm’a wala  lôngô, na njo nâ dipama  é

Etum tè né nô o longè èè
Na ma wasa njôm ee
Njôm’a pôtô  lôngô, étum na mba ee
Mban’ étum tè né nô o longè èè
Na ma wasa njôm é
Njôm’a wala  lôngô, na njo nâ dipama  é

Nyuwé éééé  (nyuwé)
Nyuwé éé oh (nyuwé)
Nyuwé éé oh (nyuwé)
Nde na mumbè nika  nyesè môngô ee
Nyuwé éééé  (nyuwé)
Nyuwé éé oh (nyuwé)
Nyuwé éé oh (nyuwé)
Nde na mumbè nika  nyesè môngô ee

Mba na bi na mbamènè na
O ta nde o pula wonja longè ee
Oa ANNIE oo o kusi mo ee, silanè sô ee

Nde nèi ta na biya  na, na nde ni ndol’a ngéa  mo nyé no ee mbindo ANNIE oo
Kè na kéka kéka lam mba, na ba nyam muto ee
Nyuwé éééé  (nyuwé)
Nyuwé éé oh (nyuwé)
Nyuwé éé oh (nyuwé)
Nde na mumbè nika  nyesè môngô ee

Nyuwé éééé  (nyuwé)
Nyuwé éé oh (nyuwé)
Nyuwé éé oh (nyuwé)
Nde na mumbè nika  nyesè môngô ee

“mwengé so mu na longédi nô bisô na oa
To e be na wé nde munyengè o longo su, mba pè ndutu o lam
Kè nika nde nyé ndolo”

Nyuwé éééé  (nyuwé)
Nyuwé éé oh (nyuwé)
Nyuwé éé oh (nyuwé)
Nde na mumbè nika  nyesè môngô ee

Nyuwé éééé  (nyuwé)
Nyuwé éé oh (nyuwé)
Nyuwé éé oh (nyuwé)
Nde na mumbè nika  nyesè môngô ee

Mba na makwanè nde loba na,
Mô mô a batéyé mba ndolo
Na mba pè na tôndé muto ee
Nde na tôndé mô ee na mbalè ee
Nde nèi ta na biya na nde ni ndol’a ngéa mo nyé no njongi ee a ANNIE  oo
 Kè na kéka kéka lam mba, na ba nyam muto ee
Nyuwé éééé  (nyuwé)
Nyuwé éé oh (nyuwé)
Nyuwé éé oh (nyuwé)
Nde na mumbè nika  nyesè môngô eeNyuwé éééé  (nyuwé)
Nyuwé éé oh (nyuwé)
Nyuwé éé oh (nyuwé)
Nde na mumbè nika  nyesè môngô ee

Nyuwé éééé  (nyuwé)
Nyuwé éé oh (nyuwé)
Nyuwé éé oh (nyuwé)
Nde na mumbè nika  nyesè môngô ee
Nyuwé éééé, Nyuwé éé, Nyuwé éé  (nyuwé)
Nyuwé éé oh (nyuwé)
Nyuwé éé oh (nyuwé)
Nde na mumbè nika  nyesè môngô ee

Nyuwé éééé  (nyuwé)
Nyuwé éé oh (nyuwé)
Nyuwé éé oh (nyuwé)
Nde na mumbè nika  nyesè môngô ee

Nyuwé éééé  (nyuwé)
Nyuwé éé oh (nyuwé)
Nyuwé éé oh (nyuwé)
Nde na mumbè nika  nyesè môngô ee

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl