PRINCE NDEDI EYANGO - Kwedi Lyrics | Kamerlyrics
PRINCE NDEDI EYANGO
Les Paroles de "Kwedi" par PRINCE NDEDI EYANGO

Album: Si Tu Me Mens

Année: 1998

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Na sengi sésé jita ponda na kusi nô mu mwèndi  
Bâ na didier a wédi
Na botédi nde mbembé na misôdi misô
Mô nde na kumo no lôngô mun mwengé

Nasi sengi pôn to bunya, na Didier a ma boa 
Nasi sengi pôn to bunya, na Didier a ma boa 
Ba timbi nde bélè mba, bana Didier a wédi  eehh
Nde di lambo lé pôn nde mbalè na Didier a wédi eehh  

Nasi séngi pôn tô bunya, na Didier a ma boa 
Nasi séngi pôn tô bunya, na Didier a ma boa 
Ba timbi nde bélè mba, bana Didier a wédi  eehh
Nde di lambo lé pôn nde mbalè na didier a wédi eehh  

Muna musango, muna munyèngè 
Muna kôdi , mun’ édubé 
A bolanè nde moto njé eehh a sawabèlè no nika
Muna musango, muna munyèngè 
Muna kôdi , mun’ édubé 
A bolanè nde wasé njé eehh a sawabèlè nô nika
Didier o buli nde njé eehh ao mô pôndi nô kwédi 

[CHORUS] :
A kwédi eehh… (a oa a kwedi)
A kwédi oohh, (a oa a kwedi)
Disi mèndè pè jènè Didier
A kwédi eehh, (a oa a kwedi)
A kwédi eehh… (a oa a kwedi)
Na mbalè na eehh 
Disi mèndè pè jènè Didier

Até nika nde longè lôngô di timbi no o bè Didier
Nde loba a taté  mundi môngô o mundi mwa wasé

Dina la Didier di boi eehh, di boi o mboko mwa musiki 
Dina la Didier muna oohh, di boi o mboko mwa bassa  
Dina la Didier di boi eehh, di boi o ndogbon 
Dina la Didier muna oohh di boi , di boi o ndogpassi 
 Dina la Didier di boi eehh, di boi o duala 

Di mèndè jéa oa , Di mèndè jéa oa eehh 
Di mèndè jéa oa , Didier di mèndè jéa oa eehh 

CHORUS
A kwédi eehh… A kwédi oohh 
A kwédi oohh, Disi mèndè pè jènè Didier
A kwédi eehh, A kwédi oohh 
A kwédi eehh… 
Na mbalè na eehh 
Disi mèndè pè jènè Didier

Ba Nathalie, ba bebey makom môngô; mbia môngô mé jéa oa
A Didier nèi wusa è oa o bina na na poti jita
Nde mun mwengé mwé nde môngô o longè  na tè na bwindéa

CHORUS
A kwédi eehh… A kwédi oohh 
A kwédi oohh, Disi mendè pè jènè Didier
A kwédi eehh, A kwédi oohh 
A kwédi eehh… 
Na mbalè na eehh 
Disi mendè pè jènè Didier

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl