MANU DIBANGO - Bienvenue, Welcome to Cameroon (See Translation)

Mbela mba na…
Mboa ! O dinguèlè lèsè
Ekombwa su ya ndolo di tondi no
Ekombwo su ya ndolo di kiyè no, Cameroun é

Matumba mese ma lati o ndeda sango
Matongo mese ma lati, o nyola mboa,  Cameroun ee
O mbale nyese

Bienvenue, welcome to Cameroon ouhh ouuhh
Bienvenue, welcome to Cameroon ouhhhh
(Musiki)

Bienvenue, welcome to Cameroon ouhhhh
Bele mo na ! Angwa so mo!

Wonderful!  Aaah, Chaud!
Makossa brutalement civilisé

Bemune be o mu mundja, o mundja mwa longuè
Nde mu duwe su o sina, mulema o mayo Cameroon eee
Bemune be o mu mundja, o mundja mwa longue
Nde mu duwe su o sina, a ma duwa pai nya poma Cameroon eee

Bienvenue, welcome to Cameroon ouhhhh
Bienvenue, welcome to Cameroon ouhhhh
(Masao!) Longo so

Bienvenue, welcome to Cameroon ouhh ouhh…
Bienvenue, welcome to Cameroon ouhhhh…

Baba, baba… Bato sona

Bienvenue, welcome to Cameroon ouhhhh
Bienvenue, welcome to Cameroon ouhhhh
Bèlè

Bienvenue, welcome to Cameroon ouhhhh
Bienvenue, welcome to Cameroon ouhhhh
Musa so!