Les paroles de Money - PHARAON SEKKEN | Kamer Lyrics
Les Paroles de "Money" par PHARAON SEKKEN

Money a yene; Money a kobo
Money nia dine ewa
Amongo money nia bo nobo, edjom wa yina wabo
bakana te wa djeng money ebala ba douk wa
 Amu money nia djoe sise, mbe elok satan
Money awé ,money asoré, money ayonkié ewa
Money abo me wu e me luk, money ading fe wa
Nte oton money nteke bebe a nfus, money ayi wo wé
Bibese bia ding money betara e be nana
Feda deke ding essani ,bia kar wune; SAMBA
Abog money aman djal ami nfeuk, bakad na o ne nfeufek
Mod ose a nka koud wa me bong, befouak babek mi nfeuk
Money aso’o, money ake, money abeleki nda
Money adjemene a ngaoundérè, asu bongo ya a tineda
Beti benanga ba man kune esi, te long buane me nda
Money,nia mane ndame si ,akia mbe nsinsim
Akwé, ndok, kore e sing, sefe ya deke eding


Owéooooo!!! mod ose awok edjom money adjo
Bia woulou e me kol, e moa, befuak ba djeng medjo
Bia kobeki nkob mbok,feda bia wok edjom adjo
Money asiki dobera, feda asie bod mefo
Money, akarki waba, feda akus be suaba
Money, akarki didjom, feda akus bod bidi
Money awulu nsosud, feda akus wa biyé
Minfan mi bod mia tindi meding mi mbubua mia su mia die
Money, ye wa belne enié, feda adjo wa
Bebela misang e me feb, te yum sang a feuk
Nte ofol kuli money a nfeuk, ba folo san me feb
Mi ndindim, mia yene money, mi nfufuk,mia kobe enié
Money, ane mekia mekia asu mod ase
A pepa ma yi nte nted
Tsa’a!!! mewomsambal etan
Ti wa yina wabo e mewomtan
Sa’a non doloetan, akiéééééé !!! a NDI esié lod ya money


Money a wulu adibi e ya moss, ingless e satan
Bebebe bongo be tele abikid,tsa’a!!! ba some money
Be ballamselam ba womn a mekid,akié!!! ba sung money
Oyene bebe yan e me fee, bebele etom money
O yene nkal ayidne nnom, adikilik money
Bêtebe osu ba yiki na bake, betoa etoak money
Betele wa osu y wa yem amu dze? A SU OBELE MONEY
Nte wa yi na wa sie money ,ya sil na ofass money
Asuna wa kuap money a mongo, ya silno tsok money
Abog wa bi money atara, yene mindzuk mi money
Me luk ,me wu, min kuk,e bisok bise bia sil money
Wa yi fara atone wa land messe, fa nie abu money
Eding esiki fe hala asu eding, eka din ya money
Nte SAMBA awoki ekore e sie,a sa me sue money
Abele akia nda e medua, a yum mbe money
Moass, nkob, biye e biyet, ikiiiiii!!! ekom money

 

Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2020 Tous droits réservés.
Ces paroles sont uniquement informatives. Aucune représentation n'est faite ou aucune garantie quant à leur contenu. L'utilisateur assume tous les risques d'utilisation. KamerLyrics n'assume aucune responsabilité pour toute perte ou dommage résultant de cette utilisation. Toutes les paroles sont la propriété et le droit d'auteur de leurs propriétaires et sont fournies à des fins éducatives uniquement.