Les paroles de Bulu - EBOA LOTIN | Kamer Lyrics
Les Paroles de "Bulu" par EBOA LOTIN

Na ma pula kapa ndongo 
Ewutè pè mwéndé mwa bulu tènguè
Wé nde munja mwa mususu nde mba pè nyonga madib’ ébwa mba 
Na sibi kalati, nèi ben béma 
To politiki pè na si ma pongo oohh
Nd’o nyola man manda mèsè nde 
Né no yèyè biya na sosomè na o jé eehh

Na ma kwasa nde na eehh,
O tondé nde mba nguédi po eehh até eehh
 Sosumè nde na aahh 
O nangué mboa bulu bo eehh
Oi yéya mba bana ,oi ba mba
To mukusa mwami pè oi diya eehh(kè na wédi eehh)
Na susumè nde na 
O tonde mba bulu bo bukatè eehh

Mo o bina miso mongo mé nde ka mobogo ma nguèkè eehh 
Malama mongo pè mendé ka bépasi ba ngwaban 
dibunga longo la mwendé lé nde k’ éduka mula aahh
Et j’ai fait tout ce qu’il fallait faire 
Na o sontanè na oa nde né no pula eehh

Na ma yèyè nde biya na sosumè na o tondé mba é SOPHIE oohh
Na ma pula nde na eehh o yé o kéké  nde walanè miango
Oi yéya mba bana oi ba mba 
To mukusa mwami pè oi diya eehh
Na susumè nde na 
O tonde mba bulu bo bukatè eehh

Na si ben pon posa ni kolo ka mongo mwa wudu eehh 
Na ma sosumè nde na eehh o tondé mba ka nèni né no oohh
Oi yéya mba bana , oi ba mba 
To mukusa mwami pè oi diya eehh
Na susumè nde na aahh , o tonde mba bulu

Na ma tondo oa, mumi to mo ai tondi oa aahh nika
Na ma sosumè nde na eehh, o nangué mboa bulu bo eehh

Oi yéya mba bana , oi ba mba
 To mukusa mwami pè oi diya eehh
Na susumè nde na aahh ,
O tonde mba bulu 

 

Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2019 Tous droits réservés.
Ces paroles sont uniquement informatives. Aucune représentation n'est faite ou aucune garantie quant à leur contenu. L'utilisateur assume tous les risques d'utilisation. KamerLyrics n'assume aucune responsabilité pour toute perte ou dommage résultant de cette utilisation. Toutes les paroles sont la propriété et le droit d'auteur de leurs propriétaires et sont fournies à des fins éducatives uniquement.