Les paroles de Bodimbea - CHARLOTTE DIPANDA | Kamer Lyrics
Les Paroles de "Bodimbea" par CHARLOTTE DIPANDA

[Charlotte Dipanda]
Tona wengè
Na timbi no nya dibongo
La bana bana bena
O ye no wengè bodimbéa

Minya ma bwam
Ma ndé pasa wengè u
O nin wasé na bodi ndé
Njé ya bato é sè bisinga

Mba na mala na ndé nya bobé
Dja nè so mbwan mongo ni wiyè
To njé na boli é ta pon ndé
E ta ndé na muléma mu sangi
Tétè na bi nja di yélé no mba
Mama monènè pè a ta mba mbong
Byala ba ndolo ndé lo kusi no
Tétè nda bi nja diyelè no mba

[Richard Bona]
Yé tè na mbalè nyé na o mala
Isodi sodi mulema mponi é
Wala longo di timbi ndé bè na
Mutaka na mutaka pon A’lané (wayah)
Duwa paya ango na tè (wayah)
Kaka mulema mongo mama téken (wayah)
Isodi sodi mulema naté ndé (wayah)
E na kuma na téki té I é nyana
(Né ndé muna nyaka)
Bakala ba nyondi yé yé (hi hi nyana)

Wa no mala di wo na mbembé
Isodi sodi tétén na muléma
Tété nda bi nja di yélè no mba
Ndenga bobé nyé ndé makwassi
Tumba lé pon ndé tété na mbembé
Tétè nda bi nja di yélé no mba

Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2020 Tous droits réservés.
Ces paroles sont uniquement informatives. Aucune représentation n'est faite ou aucune garantie quant à leur contenu. L'utilisateur assume tous les risques d'utilisation. KamerLyrics n'assume aucune responsabilité pour toute perte ou dommage résultant de cette utilisation. Toutes les paroles sont la propriété et le droit d'auteur de leurs propriétaires et sont fournies à des fins éducatives uniquement.